Home News Forum Careers Supplier Travel Agent Hotel Map Directory

เว็บไซต์ "ชุมชนคนโรงแรม" หนึ่งในผู้ให้บริการพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวฟรี! สำหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้บริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างฟรี! สำหรับโรงแรมต่าง ๆ ในเมืองไทย ได้นำเทคโนโลยี RSS (Really Simple Syndication) เข้ามาใช้ในการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อความรวดเร็วแก่ผู้บริโภค และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในวงการโรงแรมเป็นไปอย่างกว้างขวางขึ้น ทางเว็บไซต์ฯ จึงได้จัดทำ "สคริปข่าว" เพื่อแจกจ่ายแก่เว็บมาสเตอร์ เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการ Blog ต่าง ๆ สามารถนำสคริปดังกล่าวไปติดที่หน้าเว็บไซต์ (หรือ Blog) ที่ท่านเป็นผู้ดูแล.

ดูตัวอย่างการนำสคริปข่าวไปติดตั้งบน Blog ส่วนตัวได้ที่ : http://pakin-hotelier.blogspot.com

Share
ตัวอย่าง สคริป


หมายเหตุ :
num=25 คือ จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=25 คือ จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=25 คือ จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=25 คือ จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=50 คือ จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=50 คือ จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=25 คือ จำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=25 คือ จำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=50 คือ จำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ


หมายเหตุ :
num=50 คือ จำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการแสดง ท่านสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ

 

 

 

Copyright © 2006 - 2017 by www.hotelier-th.com  All rights reserved.  Feedback